Đào tạo Chuyên nghiệp về Du lịch Sự kiện

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Nõun Events and Executive Training Nõun - a Greek word that means "knowledge" - opened its doors in February 1998 in Santa Fe, Argentina with the aim of filling a void: the lack of companies specializ ... Đọc thêm

Nõun Events and Executive Training Nõun - a Greek word that means "knowledge" - opened its doors in February 1998 in Santa Fe, Argentina with the aim of filling a void: the lack of companies specialized in the organization of fairs and exhibitions. Sensing the need to train professionals in the MICE industry (Meetings - Incentives - Congresses - Exhibitions) in April 2001 to join the Division Events the Division Executive Training pitching for 1ra. Once in Latin America the Professional Training in Event Organization with face-to-face modality (study plan declared “unpublished didactic work at the continental level”). Four years later, responding to requests from other Spanish-speaking countries interested in receiving our trainings, we added the Virtual Executive Training Division offering the same via e-learning. Đọc ít hơn
Thủ đô
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.