ĐẠO ĐỨC CỦA BACHELOR TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Due to its prestige and trajectory, the Castro Carazo University is called to guarantee, to all people, without distinction of ethnic origin, sex, age, different abilities, social condition, health co ... Đọc thêm

Due to its prestige and trajectory, the Castro Carazo University is called to guarantee, to all people, without distinction of ethnic origin, sex, age, different abilities, social condition, health conditions, religion, opinions, preferences, or marital status, the access to quality environments for teaching and learning. Through a pertinent and effective higher education, the Castro Carazo University aims to contribute to individual and collective well-being, developing in its students the ability to achieve their dreams, professional goals, and full intellectual potential. Likewise, it empowers them to assume their joint responsibility, as enterprising, productive, creative, and ethical citizens, in a changing and multicultural world. For this, the Castro Carazo University offers formal and non-formal programs of general, occupational and environmental conservation education. It also provides student development and support services to ensure the success of its students in their life plans. Đọc ít hơn
San Jose
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.