Đổi mới trong Giáo dục Đại học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The National Association of Universities and Institutions of Higher Education, since its foundation in 1950, has participated in the formulation of national programs, plans, and policies, as well as i ... Đọc thêm

The National Association of Universities and Institutions of Higher Education, since its foundation in 1950, has participated in the formulation of national programs, plans, and policies, as well as in the creation of organizations oriented to the development of Mexican higher education. ANUIES is a non-governmental association, of a plural nature, that unites the main institutions of higher education in the country, whose common denominator is its willingness to promote their comprehensive improvement in the fields of teaching, research, and the extension of culture. and services. The Association is made up of 203 universities and higher education institutions, both public and private, from all over the country. Đọc ít hơn
thành phố Mexico
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.