Read the Official Description

2 + 2 chương trình Cử nhân Kinh doanh

2 + 2 Bằng cấp Chương trình Cử nhân Mỹ - 2 năm ở Ấn Độ, cộng với hai năm ở Mỹ cho bốn năm học bằng Cử nhân Mỹ trong kinh doanh

Đầu tiên của loại hình nàyBằng 2 + 2 Cử nhân Mỹ được cung cấp ở Ấn Độ của Trường Quản lý Quốc gia, một trung tâm quốc tế Broward College. Sau khi hoàn tất chương trình AA 2 năm tại NMS, sinh viên có thể chuyển tiếp MỌI Trường đại học Mỹ để hoàn thành bằng cử nhân. Associate of Arts độ là một chương trình được công nhận và chấp nhận tại Hoa Kỳ, và được sử dụng như một đòn bẩy để bằng cử nhân cao hơn của. Chương trình AA là một chương trình chung mà sẽ cho phép học sinh chuyển vào bất kỳ chương trình ở cấp độ cử nhân.

Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by The National Management School »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Bảy 2019
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 2019
Application deadline

Tháng Bảy 2019

Location
Application deadline
End Date
Application deadline
End Date

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date