BSc (Hons) Software Development for Business

Glasgow Caledonian University - The School of Engineering and Built Environment

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BSc (Hons) Software Development for Business

Glasgow Caledonian University - The School of Engineering and Built Environment

4 năm

1 năm

SQA cao

Một cấp độ

IB Diploma

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối October 15, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 17, 2018
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
1,820 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Glasgow, Scotland
Ngày bắt đầu: Tháng 9 17, 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates