Bachelor of Science in Banking & Finance Accounting (BScBFAcc)

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Established in 1983, the Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS) offers world class education programmes, training sessions and allied services in the area of banking and finance ... Đọc thêm

Established in 1983, the Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS) offers world class education programmes, training sessions and allied services in the area of banking and finance at its three state of the art campuses strategically located in Sharjah, Abu Dhabi and Dubai. Committed to the Emiratisation initiative, EIBFS supports UAE nationals by providing top-notch training facilities and encouraging career growth in the banking and financial services sector. Đọc ít hơn
Dubai , Abu Dhabi , Sharjah + 2 Hơn Ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.