Đọc Mô tả chính thức

Chương trình Tổng quan

Cấu trúc chương trình

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 4

Học kỳ 6

Học kỳ 7

Học kỳ 8

UEC

Vượt qua

Cơ hội nghề nghiệp

  • Quản lý dự án
  • tư vấn môi trường
  • Nhà nghiên cứu
  • Quản lý thương mại

lợi thế

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại MAHSA University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date