Yêu cầu nhập

công nhận

Quan hệ đối tác công nghiệp

  • Nhà nghiên cứu y sinh học
  • Cán bộ Quản lý chất lượng
  • Người bán hàng dược phẩm
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 11 các khóa học tại Manipal International University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date