Bachelor of Science in Electrical Engineering

Benjamin Franklin Institute of Technology

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Benjamin Franklin Institute of Technology

Chúng tôi hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp để đảm bảo rằng các chương trình của chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên với những kỹ năng phù hợp cho công việc ngày nay. Đóng các kết nối của người sử dụng lao động dẫn đến thực tập, công việc che chởm, và sự nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi. Hơn 60 công ty tham dự hội chợ nghề nghiệp hàng năm của chúng tôi.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 23, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Locations
Hoa Kỳ - Boston, Massachusetts
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Boston, Massachusetts
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ