Đọc Mô tả chính thức

AACSB Accredited
  • quản lý

quản trị kinh doanh

  • Hoàn thành tương đương với bằng tốt nghiệp trung học Mỹ
<li>&#273;i&#7875;m s&#7889; t&#7889;i thi&#7875;u: TOEFL: 68 (IBT) / IELTS: 5.5</li>
<li>b&#7843;n sao c&oacute; ch&#7913;ng ban &#273;&#7847;u c&#7911;a t&#7845;t c&#7843; c&aacute;c h&#7891; s&#417; trung h&#7885;c ch&iacute;nh th&#7913;c</li>
<li>b&#7843;n d&#7883;ch ti&#7871;ng Anh ch&iacute;nh th&#7913;c c&#7911;a t&#7845;t c&#7843; c&aacute;c h&#7891; s&#417; h&#7885;c t&#7853;p.</li>

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại Montana State University Billings »

Khóa học này là Qua mạng, Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date