Bachelor in Business Administration

Montana State University Billings

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

AACSB Accredited

Bachelor in Business Administration

Montana State University Billings

  • quản lý

quản trị kinh doanh

  • Hoàn thành tương đương với bằng tốt nghiệp trung học Mỹ
<li>&#273;i&#7875;m s&#7889; t&#7889;i thi&#7875;u: TOEFL: 68 (IBT) / IELTS: 5.5</li>
<li>b&#7843;n sao c&oacute; ch&#7913;ng ban &#273;&#7847;u c&#7911;a t&#7845;t c&#7843; c&aacute;c h&#7891; s&#417; trung h&#7885;c ch&iacute;nh th&#7913;c</li>
<li>b&#7843;n d&#7883;ch ti&#7871;ng Anh ch&iacute;nh th&#7913;c c&#7911;a t&#7845;t c&#7843; c&aacute;c h&#7891; s&#417; h&#7885;c t&#7853;p.</li>

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Billings, Montana
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Billings, Montana
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ