Acuabiology ứng dụng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The National Fisheries University is the only fisheries-specialized higher education institution in Japan bearing the term “fisheries” in its name and is run under the auspices of the Ministry of Agri ... Đọc thêm

The National Fisheries University is the only fisheries-specialized higher education institution in Japan bearing the term “fisheries” in its name and is run under the auspices of the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan. During its history of more than 70 years, it has contributed to the growth of Japan’s fisheries industry by sending out many talented graduates who are now playing major roles at the forefront of the fisheries industry, as well as other relevant professions, both in Japan and abroad. It was transformed into an independent administrative agency in 2001; all the faculty and staff have since been making concerted efforts to provide ever-expanding and advanced levels of education and research, so as to achieve the goal of “cultivating professionals who will play leading roles in the fisheries industry in the future,” the institutional purpose defined in the Act on the National Fisheries University, Independent Administrative Agency. Đọc ít hơn
Yoshimi
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.