Báo chí

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Kosta Levanovich Khetagurov North Ossetia State University is one of the oldest academic research centers in the North Caucasian Federal District. One of the priority projects of the Russian Ministry ... Đọc thêm

Kosta Levanovich Khetagurov North Ossetia State University is one of the oldest academic research centers in the North Caucasian Federal District. One of the priority projects of the Russian Ministry of Education and Science is a competition focusing on tertiary institutions as centers for creative innovation. In 2017 NOSU won this competition and was named the center of innovative, technological, and social development in the region. Education and Science The university consists of seventeen schools and fifty-two departments. It has six functioning science and research centers. Recently, the Physics and Nanotechnology Collective Utility Center came into being. The basic study fields for science and research at the university include new materials and nanotechnology; information and communication technology; biological and medical technology, biosystems technology; environmental management; multi-level educational systems; humanitarian and educational technology; intercultural communication; regional and international relations; regional socio-economic development, forecast, and administration technology. Đọc ít hơn
Vladikavkaz
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.