BẰNG KẾ TOÁN

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Technical and Educational Scientific Institute, ICTE, is a school that was born in 1990 in order to serve, provide comprehensive education and professionally train young people in our country, who ... Đọc thêm

The Technical and Educational Scientific Institute, ICTE, is a school that was born in 1990 in order to serve, provide comprehensive education and professionally train young people in our country, who know how to care about the society in which they live and develop. Professionally train young people through studies that know how to integrate into the world with the capacity to transform it in a more humane, just and peaceful way. The primary purpose of the ICTE is to train professionals, trying to contribute so that in Mexico they can have, with the time that education requires, responsible people who are aware of the role that they play in society, providing them with the most solid human, social and professional, theoretical and practical. In this way, it contributes to the improvement of the human level and the quality of life, through a desire for novelty and creativity towards young people, the needy, and the whole society, without profit. Đọc ít hơn
thành phố Mexico
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.