CHƯƠNG TRÌNH NÀY dạy bằng tiếng Anh

Các Bằng đại học trong thiết kế nội thất (240 ECTS) chuẩn bị chuyên môn, có khả năng lên kế hoạch không gian nội bộ, từ một căn nhà riêng, không gian thương mại, một đứng cho một hội chợ hoặc một không gian triển lãm, cũng như đồ nội thất hoặc miếng đặc biệt nhờ vào kiến ​​thức cơ bản về thiết kế sản phẩm.

Học sinh học cách quan sát các xu hướng và phong cách làm thế nào phát triển trong bối cảnh xã hội và văn hóa, và cũng để hiểu và giải thích các nhu cầu cấp bách và kỳ vọng của từng khách hàng cụ thể, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và tự do biểu cảm, và tôn trọng các nhu cầu từ người sử dụng và các vấn đề kỹ thuật mà có thể được tham gia. Những khả năng phát sinh nhờ có được một sự nhạy cảm tuyệt vời đối với các dự án và một nền văn hóa liên ngành.

Kết quả chuyên nghiệp: Kiến trúc nội thất, trang trí, thiết kế nội thất, thiết kế phù du không gian, vv

Các Đại học Bằng cấp trong thiết kế nội thất (240 ECTS) cung cấp một con đường giáo dục mà dạy cho sinh viên để có kế hoạch không gian nội bộ, nhằm đáp ứng với những đặc điểm và chức năng của không gian xung quanh một cá nhân. Để làm như vậy, có một nghiên cứu phân tích về nhu cầu và chức năng làm việc và nhu cầu tình cảm: để cảm thấy được bảo vệ và an toàn mặc dù không gian.

Đồng thời, các khía cạnh communicational mất sự liên quan, cả trong đồ họa không gian và chuyển động, mang trong tâm trí di động của người sử dụng cuối cùng trong không gian thiết kế. Hoạt động này pha trộn đóng góp sáng tạo với nghiên cứu về xu hướng mới, sử dụng vật liệu mới và các ứng dụng công nghệ, luôn tôn trọng môi trường.

Những năm đầu của bậc này là tập trung vào việc mua các khái niệm cơ bản của phương pháp thiết kế, văn hóa và dự án. Học sinh học cách dám để tạo ra và giao tiếp.

Năm thứ hai là tập trung vào phát triển sự sáng tạo riêng của một người riêng lẻ, và bắt đầu nghiên cứu các công cụ chuyên ngành liên quan như: soạn thảo xây dựng, lắp đặt, không gian, khối lượng và chiếu sáng, Autocad, Rhino và 3D Max, quản lý xây dựng và chi phí, và thông tin sử dụng Illustrator và Photoshop và truyền miệng.

Năm thứ ba có nghĩa là sự khởi đầu của sự hợp tác với các công ty và các dự án kỹ thuật và phức tạp hơn mới, với nguyên mẫu và các chi phí thực tế. Công việc được phát triển trong các đội ngang sáng tác bởi các học sinh của sản phẩm, nội thất và thiết kế Giao thông vận tải. Ngoài ra, vật liệu mới sẽ được nghiên cứu như vật liệu bền vững, công nghệ, vật liệu nano, vv

Trong năm thứ tư học sinh có một thực tập bắt buộc trong một công ty và mỗi người chọn một hồ sơ chuyên nghiệp. Quản lý sáng tạo có được một liên quan rất lớn thông qua quản lý dự án và tư duy lại, thay đổi và cải tiến các dự án để đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng và thị trường. Cuối cùng, dự án cuối cùng là mức độ phát triển hợp tác với các công ty thực sự, nơi mà nguyên mẫu được sản xuất. Trong trường hợp thành công, những nguyên mẫu sẽ phát triển và sản xuất được đưa ra thị trường.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại IED – Istituto Europeo di Design Barcelona »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 1, 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
14,200 EUR
Deadline
Tháng 9 1, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 1, 2019
End Date
Tháng 9 1, 2023
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 9 1, 2019

Tháng 9 1, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 9 1, 2019
End Date
Tháng 9 1, 2023