Bằng đại học thám tử tư

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Is an initiative carried out by a group of highly qualified professionals in the field of academic and professional training to offer society high-level training in the best conditions for the student ... Đọc thêm

Is an initiative carried out by a group of highly qualified professionals in the field of academic and professional training to offer society high-level training in the best conditions for the student. The freshness of a new and innovative organization but with the experience of all of us who make up the PROMERITS team offers a new training with the values ​​of PROFESSIONALISM, MERIT, and Status. Since 2013 we have been working to improve training and to adapt it to its objectives through the PROMERITS Method (MPRO). Đọc ít hơn
Madrid
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.