lĩnh vực làm việc

Là một chuyên nghiệp Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống, bạn có thể áp dụng kiến ​​thức của bạn và phát triển:

 • công ty đảm bảo khu vực sản xuất, quản lý dự án, thiết kế nhà máy và chất lượng
 • Các công ty trong ô tô, xây dựng, sản xuất và dịch vụ
 • Tư vấn chất lượng
 • Thế giới của tinh thần kinh doanh để tạo ra kinh doanh riêng của bạn

chương trình giáo dục

1

 • Hội thảo kỹ năng nói
 • chuỗi cung ứng
 • các khóa học kỹ năng chuyên nghiệp
 • Phát triển Hội thảo lý luận logicomathematical

2nd

 • giao tiếp hiệu quả
 • Tất nhiên máy tính
 • Vật lý I: chuyển động và động lực
 • Kế toán và chi phí
 • cơ sở toán học
 • công nghệ thông tin cho doanh nghiệp

3rd

 • tâm lý tích cực
 • Toán học Kỹ thuật
 • quy trình sản xuất
 • Vật lý II chất lỏng, nhiệt và quang học
 • hóa chất công nghiệp và phát triển bền vững
 • Thống kê và dự báo cho việc ra quyết định

4th

 • phong cách quản lý và lãnh đạo
 • bản vẽ máy tính
 • Quản lý chất lượng thống kê
 • thiết kế thí nghiệm
 • việc lập kế hoạch dự án Tôi không bắt buộc
 • Tùy chọn kỷ luật tôi

5 °

 • Tùy chọn thực tế tôi
 • kỷ luật tùy chọn II

6 °

 • Tối ưu hóa quy trình làm việc
 • Nghiên cứu hoạt động
 • tư duy hệ thống
 • Thiết bị công nghiệp Quy hoạch
 • kỷ luật không bắt buộc III - IV

7

 • Hội thảo thuyết trình hiệu quả
 • kỹ thuật đàm phán và quản lý xung đột
 • quản lý sản xuất
 • Thẩm định dự án và các nguồn tài trợ
 • Tự chọn tiếng Anh chuyên nghiệp
 • Tùy chọn kỷ luật V

8 °

 • quản lý thay đổi
 • đạo đức nghề nghiệp và quyền công dân
 • Mô phỏng sự kiện rời rạc
 • tự chọn lập dự án II
 • kỷ luật không bắt buộc VI

9 °

 • Thực hành tùy chọn II
 • kỷ luật không bắt buộc VIII
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 18 các khóa học tại Universidad Tecmilenio »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2019
Duration
9 học kỳ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date