Bằng cấp về quản lý nguồn nhân lực và tổ chức chiến lược

Universidade Europeia

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng cấp về quản lý nguồn nhân lực và tổ chức chiến lược

Universidade Europeia

Đến bằng cấp về quản lý nguồn nhân lực và tổ chức chiến lược Đây là một tài liệu tham khảo về chất lượng và sự lãnh đạo dựa trên xu hướng quốc tế trong chức năng nguồn nhân lực. Đây là một khóa học trong nguồn nhân lực tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của quản lý, lao động và hành vi con người trong các tổ chức. Ở đây sinh viên sẽ phát triển kỹ năng cá nhân và chuyên nghiệp thông qua kinh nghiệm shadowing, cuộc đàm phán chuyên nghiệp, nhà xưởng và phòng thí nghiệm nguồn nhân lực.

Mức độ dựa trên cơ sở:

 • Khoa học, bao gồm các lĩnh vực như quản lý, tâm lý và kinh tế;
 • Kỹ thuật của Ban Giám đốc tài chính, công nghệ thông tin và đào tạo quản lý;
 • ứng dụng thực tế thông qua công tác quản lý hành chính của nguồn nhân lực, lựa chọn và tuyển dụng.

NGHỀ NGHIỆP

 • Tài Consulting con người và Phát triển tổ chức
 • Quản lý và nguồn nhân lực quản lý
 • Phối hợp và Team Work Quản lý
 • Quản lý và Phát triển dạy nghề
 • Tổ chức Hợp lý hoá Lao động
 • Tuyển dụng và lựa chọn quản lý
 • Kiểm toán xã hội doanh nghiệp
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Portuguese (Portugal)
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
6 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Bồ Đào Nha - Lisbon, Lisbon
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Bồ Đào Nha - Lisbon, Lisbon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Bồ Đào Nha - Lisbon, Lisbon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ