Bằng cấp về tâm lý kinh doanh

Universidad Tecmilenio

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng cấp về tâm lý kinh doanh

Universidad Tecmilenio

lĩnh vực làm việc

 • Quản lý xung đột.
 • công ty tư vấn quản lý và phát triển tổ chức.
 • hoạt động phát triển và phát huy tài năng của con người.
 • công ty riêng của tôi.

chương trình giáo dục

1

 • Giới thiệu về sự nghiệp
 • Khái niệm cơ bản quản lý
 • Hội thảo kỹ năng nói
 • Phát triển Hội thảo lý luận logicomathematical
 • Computing: Microsoft Office và Internet

2nd

 • giao tiếp hiệu quả
 • Chung Tâm lý học: Processes và lý thuyết
 • Tất nhiên máy tính
 • Biostatistics
 • Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
 • Hành vi tổ chức và xã hội

3rd

 • tâm lý tích cực
 • phát triển nhân cách
 • toán tài chính
 • thống kê phi tham
 • tâm lý xã hội
 • bối cảnh văn hóa xã hội của doanh nghiệp quốc tế

4th

 • phong cách quản lý và lãnh đạo
 • quan hệ pháp luật và lao động
 • Phép đo hoạt động tinh thần
 • Tâm lý công việc
 • việc lập kế hoạch dự án Tôi không bắt buộc
 • Tùy chọn kỷ luật tôi

5 °

 • dự án kinh doanh tôi
 • kỷ luật tùy chọn II

6 °

 • Hội thảo phỏng vấn
 • Tuyển dụng và lựa chọn
 • Quản lý tài năng con người
 • đội văn hóa và phát triển
 • kỷ luật không bắt buộc III - IV

7

 • Hội thảo thuyết trình hiệu quả
 • kỹ thuật đàm phán và quản lý xung đột
 • phát triển đánh giá và kỹ năng
 • Đào tạo và Năng suất
 • Tùy chọn kỷ luật V
 • Tự chọn tiếng Anh chuyên nghiệp

8 °

 • đạo đức nghề nghiệp và quyền công dân
 • điều hành, kinh doanh huấn luyện
 • quản lý thay đổi
 • tự chọn lập dự án II
 • kỷ luật không bắt buộc VI - VII

9 °

 • thực hành tùy chọn II
 • kỷ luật không bắt buộc VIII
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Người Tây Ban Nha
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
9 học kỳ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Mexico - Mexico Online
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Monterrey, Nuevo Leon
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Bảy 2019
Mexico - Mexico Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Monterrey, Nuevo Leon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ