Cử nhân Kế toán

Được mức độ của bạn trong chuyên Kế toán

Đại học tiểu bang Black Hills cung cấp một mức độ Cử nhân Khoa học năm năm (150 tín chỉ) trong Kế toán chuyên nghiệp. Mức độ này được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho một sự nghiệp thành công trong kế toán chuyên nghiệp, kinh doanh, các tổ chức chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Chương trình chuyên nghiệp Kế toán chuẩn bị cho bạn thông qua các đồng phục công chứng thi kế toán nói chung, cũng như kiểm tra kế toán chuyên nghiệp chuyên ngành khác.

Chương trình chuyên nghiệp Kế toán tại BHSU dạy cho bạn suy nghĩ chín chắn, phân tích và giải quyết các vấn đề kế toán và kinh doanh đầy thách thức, làm việc như một đội bóng cũng như ở cấp độ cá nhân, đánh giá cao và chấp nhận sự đa dạng, và tích cực tham gia vào cuộc điều tra trí tuệ và thực hành. Những khả năng sẽ giữ cho bạn trên cắt cạnh kỷ luật của bạn.

Một tùy chọn khác trong Kế toán

BHSU cũng cung cấp bằng Cử nhân Khoa học chương trình bốn năm ngành Quản trị Kinh doanh với một Chuyên ngành Kế toán. Chương trình này dành cho những người không quan tâm đến việc các Uniform Certified Public thi Kế toán.

Chuyên ngành Kế toán Kế hoạch 4 năm

BHSU Quản trị Kinh doanh với một Chuyên ngành Kế toán: KẾ HOẠCH 4 NĂM

Người chưa thành niên là không cần thiết với chuyên ngành kinh doanh. Core yêu cầu và Chuyên ngành Uy Tín đang rất khuyến khích được thực hiện như được liệt kê. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các yêu cầu chung Giáo dục cho các trường đại học và tiến bộ thông qua các chương trình kinh doanh hiệu quả.

Sinh viên năm nhất NĂM

Mùa Thu

 • ACCT 210 Nguyên lý kế toán I (trước req cho ACCT-211)
 • ECON 201 Nguyên tắc của kinh tế vi mô (gen ed)
 • MIS 105 Giới thiệu về máy tính (pre-req cho MIS 205 & BADM 320)

Học kỳ mùa xuân

 • ACCT 211 Nguyên lý kế toán II (pre-req cho ACCT 310, 430 & BADM 310)
 • ECON 202 Nguyên tắc của kinh tế vĩ mô (gen ed)
 • MATH 281 Giới thiệu về Thống kê (gen ed; trước req cho BADM 320, 321, và 425)
 • MIS 205 ứng dụng máy tính nâng cao (pre-req cho ACCT 361)

Thứ hai NĂM

Mùa Thu

 • ACCT 310 Trung cấp Kế toán I (pre-req cho ACCT 311 & 361) *
 • BADM 321 Thống Kê Kinh Doanh II

Học kỳ mùa xuân

 • ACCT 311 Trung cấp Kế toán II (pre-req cho ACCT 450 & 480)
 • BADM 320 Phân tích Quyết định định lượng
 • BADM 344 ​​Truyền thông quản lý

JUNIOR NĂM

Mùa Thu

 • ACCT 430 Thuế thu nhập * Kế toán
 • BADM 310 Kinh doanh Tài chính (pre-req cho BADM 482)
 • BADM 350 pháp lý Môi trường Kinh doanh (pre-req cho BADM 482)
 • MIS 325 Hệ thống thông tin quản lý

Mùa Thu

 • ACCT 480 chi tiết kế toán **
 • BADM 360 Tổ chức và Quản lý (pre-req cho BADM 482)
 • BADM 407 Kinh doanh quốc tế
 • ECON 300/400 tự chọn

NĂM CAO CẤP

Mùa Thu

 • ACCT 450 Kiểm toán *
 • ACCT 460 Kế toán quản lý *
 • BADM 370 Marketing (điều kiện tiên quyết cho BADM 482)

Học kỳ mùa xuân

 • Quản lý BADM 425 Sản xuất và hoạt động
 • BADM 457 Đạo đức kinh doanh
 • BADM 482 Chính sách kinh doanh và chiến lược
 • Môn - 6 tín chỉ

Chính:

 • Fall Chỉ có lớp học ** mùa xuân Chỉ lớp

Khám phá lựa chọn nghề nghiệp trong kế toán

Việc làm kế toán và kiểm toán viên dự kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn so với mức trung bình cho tất cả các ngành nghề thông qua năm 2012. Theo Cục Thống kê Lao động (BLS), ngoài việc mở kết quả từ sự tăng trưởng, sự cần thiết phải thay thế kế toán và kiểm toán viên nghỉ hưu hoặc chuyển sang các ngành nghề khác sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm công việc hàng năm trong nghề nghiệp lớn này. Có rất nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác đã phát triển trong nghề kế toán là tốt. Một số trong những bao gồm:

 • Kiểm toán và đảm bảo
 • Dịch vụ tư vấn
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kiểm toán quốc tế
 • Giải quyết tranh chấp thay thế
 • Giảng dạy và nghiên cứu

Thực tập

Thực tập dành cho chuyên ngành kế toán. Thêm thông tin có sẵn thông qua các trung tâm hướng nghiệp. Sinh viên có thể kiếm được 3-6 giờ tín chỉ cho thực tập, phù hợp với các chính sách được quy định trong Danh mục BHSU học.

Có một số học bổng. Số tiền dao động từ $ 500 đến $ 3,000.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 15 các khóa học tại Black Hills State University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
4 - 5 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date