Bằng cử nhân ngữ văn (tiếng Nga)

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng cử nhân ngữ văn (tiếng Nga)

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Chương trình cử nhân "Ngữ văn" được thiết kế để đào tạo các học giả của ngôn ngữ hiện đại của Nga và của các cộng đồng, giáo viên, biên dịch viên, biên tập viên, diễn văn, chuyên gia truyền thông nói tiếng Nga.

Chương trình Ngoại Ngữ văn cũng bao gồm ourses c trong hai ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý), trong lý thuyết, áp dụng và khía cạnh giao tiếp, văn học và văn hóa của các quốc gia trong các ngôn ngữ. Chương trình chuẩn bị sinh viên cho các hoạt động nghiên cứu và dịch thuật (nói, viết, dịch liên tiếp của văn bản khác nhau) và cho công việc trong lĩnh vực truyền thông liên văn hóa.

Học sinh cũng có cơ hội nhận được một chuyên môn bổ sung: "ngôn ngữ Czech"; "Nga như một ngoại ngữ"; "Triết học trong lịch sử nghệ thuật"; "Ngữ văn trong (International) Quan hệ công chúng".

Học sinh của Khoa Ngữ văn được đào tạo để làm việc trong các lĩnh vực khác nhau:

• Sư phạm (dạy môn ngữ văn trong tất cả các loại của các cơ sở giáo dục, tạo ra lĩnh vực giáo dục-methodic cho các môn học có liên quan);

• Nghiên cứu (làm việc tại phòng thí nghiệm của các trường đại học và các tổ chức khoa học: nghiên cứu về ngôn ngữ, văn học, công tác phân tích với tất cả các loại văn bản, chỉnh sửa và chuẩn bị các ấn phẩm khoa học);

• Sáng tạo nghệ thuật (phê bình nghệ thuật, tác phẩm văn học);

• Dịch (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, Séc, Ba Lan, Bungari, vv)

• Quản lý và kinh doanh (thông tin và làm việc thư mục và tư vấn như thư ký báo chí, các nhà quản lý và cán bộ báo chí của các đảng chính trị, các chính phủ và các tổ chức thương mại, nhà nước và chính quyền địa phương);

• Văn hóa (bảo tàng và lưu trữ);

• Nhà xuất bản (các nhà xuất bản, biên tập, sửa chữa lỗi, vv);

Bằng đại học trong "Ngữ văn" cho một cơ hội để tiến hành nghiên cứu nghiêm túc trong các lĩnh vực văn học Nga và nước ngoài, ngôn ngữ học, ngoại ngữ và báo chí theo hướng dẫn của các học giả lỗi lạc.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  • Tiếng Đức
  • Người Pháp
  • Người Ý
  • Người Nga
  • Séc
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
130,000 RUB
môi năm
Locations
Nga - Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Bảy 1, 2020
Dates
Tháng 9 2019
Nga - Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Bảy 1, 2020