Bằng cử nhân nghệ thuật sân khấu

Black Hills State University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng cử nhân nghệ thuật sân khấu

Black Hills State University

Cử nhân tại Nhà hát Nghệ thuật

Nhà hát Đại học Black Hills Nhà nước là một chương trình nhỏ với lợi ích lớn, nơi mà quá trình nghệ thuật cũng quan trọng như sản phẩm cuối cùng. Chương trình cung cấp một môi trường học tập sinh viên làm trung tâm tập trung vào trồng các kỹ năng hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp cần thiết để theo đuổi sự nghiệp trong nhà hát. Sinh viên sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc mà từ đó họ đang chuẩn bị để đi học sau đại học hoặc nhập vào thị trường việc làm.

Có nhiều tổ chức sản xuất thông qua trong năm được mở cho công chúng.

Hai tổ chức sinh viên hỗ trợ cho các chương trình sân khấu:

  • Nhà hát Xã hội dành cho tất cả sinh viên BHSU
  • Đạo cụ và Liners, các tổ chức sinh viên lớn tuổi nhất BHSU, là một nhà hát danh dự Fraternity

Cơ hội nghề nghiệp

Nhà hát được tạo thành từ nhiều lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp. Những khu vực này bao gồm (nhưng không giới hạn): diễn xuất, đạo diễn, thiết kế cảnh quan, thiết kế trang phục, thiết kế ánh sáng, thiết kế trang điểm, thiết kế âm thanh, chỉ đạo kỹ thuật, quản lý sân khấu, và công khai. Từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp đã thiết lập riêng của mình hàng thủ công yêu cầu.

Ngoài ra, trong từng lĩnh vực chuyên môn là các ngành nghề khác nhau, đòi hỏi bộ cụ thể của kỹ năng. Các ngành nghề này bao gồm: thợ mộc, nghệ sĩ danh lam thắng cảnh, chủ sở hữu, thợ điện tổng thể, các nhà khai thác tàu ánh sáng, các nhà khai thác ban âm thanh, quản lý cửa hàng trang phục, thợ may, quản lý sàn và nhiều hơn nữa.

Mỗi học sinh có cơ hội để lựa chọn, và trở nên thành thạo trong, một trong những khu vực chuyên môn nghề nghiệp và để có được một hoặc nhiều tập hợp (s) các kỹ năng thương mại. Sự kết hợp này sẽ cho phép học sinh để theo đuổi cơ hội nghề nghiệp và việc làm trong cộng đồng, đại học và sân khấu chuyên nghiệp. Cơ hội bổ sung có sẵn trong các cửa hàng danh lam thắng cảnh, các cửa hàng trang phục và hãng phim truyền hình; các trung tâm dân sự, thính phòng và các tổ chức lập kế hoạch sự kiện.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Rapid City, South Dakota
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Spearfish, South Dakota
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Spearfish, South Dakota
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Rapid City, South Dakota
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ