Cử nhân tại Nhà hát Nghệ thuật

Nhà hát Đại học Black Hills Nhà nước là một chương trình nhỏ với lợi ích lớn, nơi mà quá trình nghệ thuật cũng quan trọng như sản phẩm cuối cùng. Chương trình cung cấp một môi trường học tập sinh viên làm trung tâm tập trung vào trồng các kỹ năng hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp cần thiết để theo đuổi sự nghiệp trong nhà hát. Sinh viên sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc mà từ đó họ đang chuẩn bị để đi học sau đại học hoặc nhập vào thị trường việc làm.

Có nhiều tổ chức sản xuất thông qua trong năm được mở cho công chúng.

Hai tổ chức sinh viên hỗ trợ cho các chương trình sân khấu:

  • Nhà hát Xã hội dành cho tất cả sinh viên BHSU
  • Đạo cụ và Liners, các tổ chức sinh viên lớn tuổi nhất BHSU, là một nhà hát danh dự Fraternity

Cơ hội nghề nghiệp

Nhà hát được tạo thành từ nhiều lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp. Những khu vực này bao gồm (nhưng không giới hạn): diễn xuất, đạo diễn, thiết kế cảnh quan, thiết kế trang phục, thiết kế ánh sáng, thiết kế trang điểm, thiết kế âm thanh, chỉ đạo kỹ thuật, quản lý sân khấu, và công khai. Từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp đã thiết lập riêng của mình hàng thủ công yêu cầu.

Ngoài ra, trong từng lĩnh vực chuyên môn là các ngành nghề khác nhau, đòi hỏi bộ cụ thể của kỹ năng. Các ngành nghề này bao gồm: thợ mộc, nghệ sĩ danh lam thắng cảnh, chủ sở hữu, thợ điện tổng thể, các nhà khai thác tàu ánh sáng, các nhà khai thác ban âm thanh, quản lý cửa hàng trang phục, thợ may, quản lý sàn và nhiều hơn nữa.

Mỗi học sinh có cơ hội để lựa chọn, và trở nên thành thạo trong, một trong những khu vực chuyên môn nghề nghiệp và để có được một hoặc nhiều tập hợp (s) các kỹ năng thương mại. Sự kết hợp này sẽ cho phép học sinh để theo đuổi cơ hội nghề nghiệp và việc làm trong cộng đồng, đại học và sân khấu chuyên nghiệp. Cơ hội bổ sung có sẵn trong các cửa hàng danh lam thắng cảnh, các cửa hàng trang phục và hãng phim truyền hình; các trung tâm dân sự, thính phòng và các tổ chức lập kế hoạch sự kiện.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 15 các khóa học tại Black Hills State University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date