Cử nhân Nghiên cứu Entrepreneurial

Bạn có muốn bắt đầu kinh doanh của riêng bạn?

Nếu bạn có nhu cầu thành tích, sự tự tin, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, và sự độc lập cần thiết để trở thành một doanh nhân, chuyên ngành kinh thương nghiên cứu tại BHSU có thể cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần để bắt đầu. Chúng bao gồm:

 • kế toán tài chính
 • vấn đề thuế
 • ngân sách
 • Quản trị nhân sự
 • thị trường
 • sản xuất
 • đạo đức học
 • vấn đề pháp lý và quy định

Ngoài ra, và có lẽ quan trọng hơn, bạn sẽ phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực này trong các công ty của các doanh nhân tham vọng khác. Bạn sẽ có cơ hội để chia sẻ ý tưởng và ước mơ với những người chia sẻ ước mơ của bạn tạo ra công việc kinh doanh của riêng mình. Bạn có thể học hỏi từ họ cũng như từ các giảng viên.

Kinh doanh Nghiên cứu Kế hoạch 4 năm

BHSU Quản trị Kinh doanh với một Entrepreneurial Nghiên cứu Chuyên ngành: KẾ HOẠCH 4 NĂM

Người chưa thành niên là không cần thiết với chuyên ngành kinh doanh. Core yêu cầu và Chuyên ngành Uy Tín đang rất khuyến khích được thực hiện như được liệt kê. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các yêu cầu chung Giáo dục cho các trường đại học và tiến bộ thông qua các chương trình kinh doanh hiệu quả.

Sinh viên năm nhất NĂM

Mùa Thu

 • ACCT 210 Nguyên lý kế toán I (trước req cho ACCT-211)
 • ECON 201 Nguyên tắc của kinh tế vi mô (gen ed)
 • MIS 105 Giới thiệu về máy tính (pre-req cho MIS 205 & BADM 320)

Học kỳ mùa xuân

 • ACCT 211 Nguyên lý kế toán II (pre-req cho ACCT 310, 430 & BADM 310)
 • ECON 202 Nguyên tắc của kinh tế vĩ mô (gen ed)
 • MATH 281 Giới thiệu về Thống kê (gen ed; trước req cho BADM 320, 321, và 425)
 • MIS 205 ứng dụng máy tính nâng cao (pre-req cho ACCT 361)

Thứ hai NĂM

Mùa Thu

 • BADM 321 Thống Kê Kinh Doanh II
 • BADM 334 quản lý doanh nghiệp nhỏ *

Học kỳ mùa xuân

 • BADM 320 Quyết định Phân tích định lượng
 • BADM 344 ​​Truyền thông quản lý
 • MIS 325 Hệ thống thông tin quản lý

JUNIOR NĂM

Mùa Thu

 • BADM 310 Kinh doanh Tài chính (pre-req cho BADM 411, 413 & 482)
 • BADM 336 Doanh nhân I *
 • BADM 350 pháp lý Môi trường Kinh doanh (pre-req cho BADM 482)
 • BADM 370 Marketing (điều kiện tiên quyết cho BADM 482)

Học kỳ mùa xuân

 • BADM 338 Doanh nhân II **
 • BADM 360 Tổ chức và Quản lý (pre-req cho BADM 482)
 • BADM 407 Kinh doanh quốc tế

NĂM CAO CẤP

Mùa Thu

 • Quản lý BADM 425 Sản xuất và hoạt động
 • BADM 490 Hội thảo *
 • ECON 300/400 tự chọn
 • Tự chọn - 3 tín chỉ

Học kỳ mùa xuân

 • BADM 457 Đạo đức kinh doanh
 • BADM 476 Nghiên cứu thị trường **
 • BADM 482 Chính sách kinh doanh và chiến lược
 • Môn - 6 tín chỉ

Chính:

 • Fall Chỉ có lớp học ** mùa xuân Chỉ lớp
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 15 các khóa học tại Black Hills State University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date