Bằng Cử nhân Quản trị Dịch vụ công cộng

Thế giới cần mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo hiểu biết những người được dành riêng để phục vụ người khác. Thông thường, những người có trình độ dịch vụ công cộng là đủ điều kiện nhất. Trong nền công vụ và chương trình Quản trị Southern Cao đẳng kỹ thuật, bạn có thể đạt được một nền tảng trong tư pháp hình sự và tội phạm học như bạn mở rộng kiến ​​thức và khả năng tiếp thị của bạn.

Trong các chương trình độ quản lý hành chính, bạn có thể chọn một tập trung vào các lĩnh vực thực thi pháp luật và Correctional Hành chính, Tư pháp hình sự Technologies và công bằng xã hội. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có đủ điều kiện cho một loạt các vị trí trong tư pháp hình sự, các dịch vụ xã hội, và các lĩnh vực quản lý khẩn cấp.

Tại Nam Cao đẳng kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm của chúng tôi và các thành viên đội ngũ nhân viên chuyên dụng có thể giúp bạn thực hiện bước tiếp theo trong cuộc sống của bạn. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng ta nổi bật trong số các chương trình độ quản lý hành chính.

Bao lâu nó sẽ đưa tôi để hoàn thành chương trình này?

Chương trình được thiết kế để lấy 176 tuần để hoàn thành. Trong số những người đã hoàn thành chương trình trong 2013-2014, 48% hoàn thành trong 176 tuần.

Cơ hội của tôi nhận được một công việc khi tôi tốt nghiệp là gì?

Tỷ lệ việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình này là 71%.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Southern Technical College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
176 tuần
Toàn thời gian
Price
72,000 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date