Bằng cử nhân trong quản lý dịch vụ công cộng

Southern Technical College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng cử nhân trong quản lý dịch vụ công cộng

Southern Technical College

Bằng Cử nhân Quản trị Dịch vụ công cộng

Thế giới cần mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo hiểu biết những người được dành riêng để phục vụ người khác. Thông thường, những người có trình độ dịch vụ công cộng là đủ điều kiện nhất. Trong nền công vụ và chương trình Quản trị Southern Cao đẳng kỹ thuật, bạn có thể đạt được một nền tảng trong tư pháp hình sự và tội phạm học như bạn mở rộng kiến ​​thức và khả năng tiếp thị của bạn.

Trong các chương trình độ quản lý hành chính, bạn có thể chọn một tập trung vào các lĩnh vực thực thi pháp luật và Correctional Hành chính, Tư pháp hình sự Technologies và công bằng xã hội. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có đủ điều kiện cho một loạt các vị trí trong tư pháp hình sự, các dịch vụ xã hội, và các lĩnh vực quản lý khẩn cấp.

Tại Nam Cao đẳng kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm của chúng tôi và các thành viên đội ngũ nhân viên chuyên dụng có thể giúp bạn thực hiện bước tiếp theo trong cuộc sống của bạn. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng ta nổi bật trong số các chương trình độ quản lý hành chính.

Bao lâu nó sẽ đưa tôi để hoàn thành chương trình này?

Chương trình được thiết kế để lấy 176 tuần để hoàn thành. Trong số những người đã hoàn thành chương trình trong 2013-2014, 48% hoàn thành trong 176 tuần.

Cơ hội của tôi nhận được một công việc khi tôi tốt nghiệp là gì?

Tỷ lệ việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình này là 71%.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
176 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
72,000 USD
Locations
Hoa Kỳ - Tampa, Florida
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Fort Myers, Florida
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Port Charlotte, Florida
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Fort Myers, Florida
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Port Charlotte, Florida
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Tampa, Florida
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ