Chương trình giáo dục Mục tiêu (PEOs)

UNITEN sản xuất điện Power Engineering sinh viên tốt nghiệp những người:

 • PEO 1 Thực hành các kỹ sư kỹ thuật điện với khả năng liên doanh kinh doanh năng lượng liên quan.
 • PEO 2 trách nhiệm lãnh đạo Hold và / hoặc thành lập doanh nghiệp của riêng mình.
 • PEO 3 có trình độ chuyên môn / chứng chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến điện.
 • PEO 4 Tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao kiến ​​thức trong công tác chuyên môn của họ.

Chương trình Kết quả (PO)

Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình Cử nhân Kỹ thuật điện điện sẽ có khả năng:

 • PO 1 Áp dụng kiến ​​thức cơ bản của toán học, khoa học và nguyên tắc kỹ thuật điện trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp.
 • PO 2 Xác định, xây dựng, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật điện phức tạp.
 • Giải pháp PO 3 Thiết kế cho các vấn đề kỹ thuật điện phức tạp mà đáp ứng nhu cầu cụ thể với việc xem xét phù hợp với sức khỏe cộng đồng và an toàn, văn hóa, xã hội và môi trường.
 • PO tra 4 ứng xử, giải thích dữ liệu và cung cấp kết luận điều tra các vấn đề phức tạp liên quan đến kỹ thuật điện.
 • PO 5 Tạo các kỹ thuật thích hợp, chọn nguồn, và áp dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại để thực hiện các hoạt động kỹ thuật phức tạp.
 • PO 6 Áp dụng lý luận trong việc đánh giá xã hội, y tế, an toàn, các vấn đề pháp lý và văn hóa và trách nhiệm hậu quả có liên quan để thực hành kỹ thuật chuyên nghiệp.
 • PO 7 hiện kiến ​​thức về tác động của các giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp trong bối cảnh môi trường và sự cần thiết cho sự phát triển bền vững.
 • PO 8 Chứng minh cam kết với các nguyên tắc chuyên môn và đạo đức.
 • PO 9 Giao tiếp hiệu quả vào các hoạt động kỹ thuật phức tạp.
 • PO 10 Chức năng hiệu quả như là một cá nhân và trong một nhóm với khả năng để trở thành một nhà lãnh đạo.
 • PO 11 Thừa nhận sự cần thiết, và có thể tham gia học tập suốt đời.
 • PO 12 Thể hiện kiến ​​thức về các nguyên tắc quản lý dự án và kỹ năng kinh doanh.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 11 các khóa học tại ​Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
88,400
Theo địa điểm
Theo ngày