Yêu cầu nhập

  • Yêu cầu tiếng Anh

công nhận

Quan hệ đối tác công nghiệp

  • Kỹ sư phần cứng máy tính
  • Lập trình máy tính
  • Quản trị hệ thống
  • Máy tính và Hệ thống thông tin quản lý
  • Chuyên viên phân tích hệ thống máy tính
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 11 các khóa học tại Manipal International University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date