Bằng Cử nhân - ĐƯỢC CẤP PHÉP TẠI KIẾN TRÚC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our purpose is to contribute substantially to the teaching processes in design, art, business management, and technology, with the intention of supporting the development of the creative industry. By ... Đọc thêm

Our purpose is to contribute substantially to the teaching processes in design, art, business management, and technology, with the intention of supporting the development of the creative industry. By implementing state-of-the-art student-centered educational programs and building alliances with industry leaders, Creative professionals acquire the necessary tools to contribute to the advancement of the innovation society. Đọc ít hơn
San Pedro
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.