Bằng Cử nhân Khoa học với Chuyên ngành Khoa học Chính trị

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Welcome to the College of Arts and Sciences The Mission of the College of Arts and Sciences of Georgia Southwestern State University is to provide educational opportunities that emphasize intellectual ... Đọc thêm

Welcome to the College of Arts and Sciences The Mission of the College of Arts and Sciences of Georgia Southwestern State University is to provide educational opportunities that emphasize intellectual development, knowledge, leadership, and skills that will allow students to prosper throughout their lives as productive, informed, involved citizens. The College strives to provide an environment where the free exchange of ideas, high standards of scholarship, and creativity prevail. The College is committed to offering educational opportunities that meet the needs of its students through fundamental course work for the University and by offering major programs that assist students in clarifying and achieving their professional and educational goals. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.