Bằng Cử nhân Marketing

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Ashworth College is built for the real world. The benefits of online learning can be life-changing—and should be accessible to all. That’s why our affordable programs are designed with you in mind. We ... Đọc thêm

Ashworth College is built for the real world. The benefits of online learning can be life-changing—and should be accessible to all. That’s why our affordable programs are designed with you in mind. We empower you to learn in a way that fits your very busy, and very real, life. Since 1987, Ashworth College has grown from a family-owned school to a leading online institution. But our founding principle hasn’t changed: we’re here to provide affordable, career-focused, online learning that fits our students’ lives. For our career instructors and degree faculty, we bring in top subject matter experts (SMEs) with the first-hand experience in their fields and the know-how to help you succeed. You’ll get to know our team of educators, advisors, and administrators as they help you reach your full potential. Đọc ít hơn
Norcross
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.