Bằng Cử nhân Quản trị Nghệ thuật

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Welcome to William Peace University. Where your story really begins. If you are looking for a different type of college experience – one that is rooted in the liberal arts but committed to building sk ... Đọc thêm

Welcome to William Peace University. Where your story really begins. If you are looking for a different type of college experience – one that is rooted in the liberal arts but committed to building skills for 21st-century careers – William Peace University might be for you. If you’re willing to take an active role in our learning community and apply yourself in and out of the classroom, our innovative approach to education could help you shine. If you like the vibe of a busy, modern city but also appreciate the historic charm and green space, our downtown Raleigh campus might just feel like home. Đọc ít hơn
Raleigh
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.