Bằng Cử nhân Tâm lý học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Universitas Mercu Buana was established based on Pancasila and Constitution 1945, as well as Three Pillars of Higher Education. Universitas Mercu Buana conducts an educational system orientated on pro ... Đọc thêm

Universitas Mercu Buana was established based on Pancasila and Constitution 1945, as well as Three Pillars of Higher Education. Universitas Mercu Buana conducts an educational system orientated on professionalism development characteristics, by using curriculum and semester plans based on Indonesian National Qualification Framework and National Standards for Higher Education, supported by research activities and internships in various institutions and companies. Đọc ít hơn
Jakarta
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.