Bằng Cử nhân về Lãnh đạo Giáo hội

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

American Indian College (AIC) was originally founded in 1957 by missionary Alta Washburn who saw the great need to prepare Native Americans for church ministry. During its years of development, AIC su ... Đọc thêm

American Indian College (AIC) was originally founded in 1957 by missionary Alta Washburn who saw the great need to prepare Native Americans for church ministry. During its years of development, AIC successfully added an Associates degree in Business and a Bachelor’s degree in Education. In 2016, AIC partnered with Southwestern Assemblies of God University (SAGU), Waxahachie, Texas, becoming SAGU AIC. Đọc ít hơn
Phượng Hoàng

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.