Bằng Cử nhân về Phim kỹ thuật số

SAE Institute North America

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng Cử nhân về Phim kỹ thuật số

SAE Institute North America

Cử nhân Khoa học ứng dụng trong phim kỹ thuật số là một khóa học chuyên sâu về lý thuyết và thực tiễn cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng để thiết kế và tạo ra các phương tiện truyền thông trực quan.

Đây là một chương trình dựa trên dự án hợp tác và thực hiện trên cơ sở dự án dựa trên các kiến ​​thức và kỹ năng đã học được trong suốt chương trình.

Sinh viên của Chương trình Cử nhân Điện ảnh Kỹ thuật ứng dụng nên học cách:

 1. Nhận thức, lập kế hoạch, thực hiện và cung cấp nội dung phim đáp ứng được các mục tiêu của dự án.
 2. Tích hợp các nguyên tắc lịch sử, phê bình và lý thuyết vào thực tiễn làm phim.
 3. Chứng minh trình độ với thiết bị làm phim, phần mềm và quy trình công việc.
 4. Áp dụng kỹ năng làm phim đối với khán giả, khu vực nội dung và nền tảng phân phối cụ thể.
 5. Phối hợp với những người khác để lập kế hoạch và thực hiện một loạt các dự án sáng tạo hiệu quả.
 6. Phân tích, đánh giá và phê bình nội dung phim.
 7. Chứng tỏ khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và kỹ thuật.
 8. Triển lãm các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp.
 9. Chứng minh các kỹ năng giao tiếp miệng, viết và giao tiếp hiệu quả.
 10. Chứng tỏ kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phê bình hiệu quả, sử dụng phương pháp khoa học khi thích hợp.
 11. Xác định vị trí, truy xuất và đánh giá thông tin bằng các công cụ nghiên cứu thích hợp.

K TECHN NĂNG K TECHN THUẬT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

 • Xưởng phim
 • Mobile Media
 • Sản xuất Media Post
 • Quảng cáo / Quảng cáo
 • Grip và Ánh sáng
 • Chỉnh sửa
 • Lập kế hoạch và Quản lý Dự án
 • Thiết kế Tiêu đề
 • Kỹ thuật kể chuyện
 • Kinh phí và Phân phối
 • Kỹ năng sống Chuyên nghiệp

KINH NGHIỆM HỌC TẬP CỦA BẠN

 • Duy trì các chương trình giảng dạy phản ánh những thực tiễn tốt nhất theo tiêu chuẩn của ngành để chuẩn bị cho học sinh nhập cảnh vào môi trường sáng tạo và giải trí.
 • Sử dụng các giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp tạo điều kiện học tập.
 • Cung cấp chương trình giảng dạy thông qua các hoạt động dựa trên thực hành, thảo luận và đánh giá thế giới thực, cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng những gì họ đang học hướng đến sự chuẩn bị và phát triển chuyên nghiệp.
 • Tăng cường học tập cả đời và tự định hướng thông qua phản hồi của học sinh và phê bình đồng đẳng.
 • Hỗ trợ sự phát triển chuyên nghiệp của sinh viên tốt nghiệp thông qua các dịch vụ nghề nghiệp suốt đời.
 • Tạo một môi trường học tập trung tâm lấy học sinh làm trung tâm, trong đó học sinh là những người tham gia tích cực trong quá trình học tập.

Viện SAE dạy cách sử dụng thiết kế Active Education dành cho sinh viên thúc đẩy việc học thông qua những kinh nghiệm thực tiễn sao chép các năng lực chuyên môn thông thường.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Chương trình Phim kỹ thuật số được phân loại theo Hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Tiêu chuẩn của Bộ Lao động Hoa Kỳ để tạo ra các lĩnh vực nghề nghiệp của Nhà Sản Xuất và Giám Đốc - Giai Đoạn, Hình Ảnh, Truyền Hình và Radio (Mã SOC 27-2012), Nhà Điều Hành Camera, Truyền Hình, Video và Hình động (Mã số SOC 27-4031) và Biên tập Phim và Video (Mã số SOC 27-4032). Sinh viên tốt nghiệp của chương trình Điện ảnh kỹ thuật số sẽ học các kỹ năng để chuẩn bị cho các vị trí cấp nhập cảnh trong sự nghiệp như: Trợ lý Sản xuất, Quản lý sản xuất, Nhà sản xuất, Grip, Nhà khai thác Camera, Videographer, Giám sát kịch bản, Trợ lý Giám đốc, biên tập viên / Điều phối viên sản xuất, Giám đốc diễn xuất, Quản lý vị trí, Người chạy bộ, Nhà thiết kế sản xuất hoặc Giám đốc nghệ thuật. Sinh viên tốt nghiệp của kỹ thuật số

Chương trình phim sẽ học các kỹ năng áp dụng cho các ngành sau: Sản xuất Phim, Truyền hình, Quảng cáo / Quảng cáo, Truyền thông Doanh nghiệp, Truyền thông Di động hoặc Sản xuất Truyền thông Bài đăng.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối January 21, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Năm 2019
Duration
Thời hạn
32 tháng
Toàn thời gian
Price
Giá
94,400 USD
Locations
Hoa Kỳ - Emeryville, California
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Năm 2019
Hoa Kỳ - Emeryville, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ