Bằng Cử nhân về Quản lý Bán lẻ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Pradita University lahir dari jaringan korporasi berbagai industri yang diprakarsai oleh Summarecon dan mitra bisnis korporasinya. Pendidikan kepada mahasiswa ditegakkan dengan fondasi budi pekerti, d ... Đọc thêm

Pradita University lahir dari jaringan korporasi berbagai industri yang diprakarsai oleh Summarecon dan mitra bisnis korporasinya. Pendidikan kepada mahasiswa ditegakkan dengan fondasi budi pekerti, demi melahirkan generasi yang cerdas dan menjunjung tinggi moral, serta berorientasi pada landasan teori yang kuat dan keahlian praktis yang sesuai kebutuhan industri. Sehingga akan lahir talenta bangsa yang siap bekerja, berkarya, serta bernilai tinggi di tengah persaingan industri yang sengit, baik sebagai profesional maupun entrepreneur. Đọc ít hơn
Serpong Sub-District
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.