Bằng Cử nhân về Truyền thông Số

Universidad del Este (UNE)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng Cử nhân về Truyền thông Số

Universidad del Este (UNE)

UNE là một tổ chức giáo dục bậc cao được công nhận bởi Hoa Kỳ và có thể chấp nhận được, cho phép sinh viên phát triển trình độ thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Các phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc chuẩn bị cho các chuyên gia truyền thông phải đáp ứng với những thay đổi xã hội, và UNE duy trì một chương trình học cập nhật đáp ứng được những nhu cầu này. Chương trình này chuẩn bị cho các chuyên gia truyền thông có kiến ​​thức sâu rộng về văn hoá nói chung, thông thạo về công nghệ số và hội tụ phương tiện truyền thông, và có thể điều chỉnh cho sự chuyển đổi mô hình truyền thông mới trên internet.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này làm việc cho cả tạp chí in và ấn phẩm trực tuyến, cũng như trong đài phát thanh và truyền hình. Chương trình bao gồm đào tạo về kinh doanh, cho phép các chuyên gia truyền thông mới có được kiến ​​thức cần thiết để tạo ra công ty truyền thông xã hội của riêng họ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Tây Ban Nha


Cập nhật lần cuối March 6, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
4 - 5 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
30,000 USD
$ 205 mỗi tín chỉ, 121 tín chỉ bắt buộc, $ 450 học kỳ. Chi phí có thể khác nhau.
Information
Deadline
Trường liên hệ
Rolling Admissions
Locations
Puerto Rico - Carolina, Carolina
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Rolling Admissions
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Puerto Rico - Carolina, Carolina
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Rolling Admissions
Ngày kết thúc Trường liên hệ