Sự trình bày

Sự phát triển khoa học kỹ thuật nhanh chóng, cũng như những thay đổi kinh tế và xã hội đáng kể hiện xảy ra, họ tổ chức ngày càng đòi hỏi liên quan đến chuyên môn của mình, liên tục nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động.

Các Cử nhân Kỹ thuật môi trường các ESTGV cung cấp sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng của mình để phát triển các hoạt động kỹ thuật môi trường chuyên nghiệp trong quy hoạch, thiết kế, quản lý, vận hành, bảo trì, kiểm soát và hệ thống giám sát cũng như việc bảo quản, bảo tồn và phục hồi môi trường.

Bằng những cử nhân trong ESTGV Kỹ thuật môi trường, phù hợp theo và phù hợp với các quy định của pháp luật phát sinh từ việc thực hiện các quy trình Bologna ở Bồ Đào Nha, tương ứng với một chu kỳ của nghiên cứu dẫn đến một bằng Cử nhân với 180 ECTS và lâu dài 6 học kỳ.

Các khóa học Bằng cấp trong ESTGV Kỹ thuật môi trường nhằm mục đích đặc biệt coi trọng việc đào tạo nhằm vào việc theo đuổi của một chất chuyên nghiệp của các hoạt động, bảo đảm cho học sinh một thành phần ứng dụng những kiến ​​thức và sự hiểu biết thực tế hoạt động của các hồ sơ chuyên môn tương ứng.

Kết quả chuyên nghiệp:

Kế hoạch nghiên cứu Cử nhân ESTGV Kỹ thuật Môi trường nhằm trang bị cho sinh viên tốt nghiệp của mình một hồ sơ cá nhân của các kỹ năng kỹ thuật và khoa học phù hợp với việc thực hiện chuyên nghiệp của các chức năng và các hoạt động, trong số những người khác, các lĩnh vực chuyên môn sau đây:

 • Âm học và ô nhiễm tiếng ồn;
 • Kiểm tra trong phòng thí nghiệm;
 • Hỗ trợ quá trình cấp phép công nghiệp;
 • Kiểm toán và môi trường chẩn đoán;
 • Đánh giá tác động môi trường;
 • Thiết kế và tiếp thị của các thiết bị và dịch vụ;
 • Bảo tồn thiên nhiên;
 • Kiểm soát chất lượng môi trường - hệ thống giám sát và giám sát;
 • Khử độc và phục hồi chức năng các cơ sở;
 • Giáo dục và nâng cao nhận thức về môi trường;
 • Quản lý môi trường;
 • Quản lý, phân phối và xử lý nước uống;
 • Quản lý, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải;
 • Quản lý và đánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 • Quản lý năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo;
 • Quản lý và đánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 • Quản lý và xử lý chất thải;
 • Nghiên cứu khoa học và công nghệ;
 • Mô hình hóa môi trường;
 • Chất lượng không khí;
 • Hệ thống thông tin địa lý.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Portuguese (Portugal)

Xem 4 các khóa học tại Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
1,500 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019