mức độ này đã được phát triển dựa trên một sự liên kết giữa các giáo huấn của nhu cầu pháp luật và thị trường, do đó đảm bảo tối đa hóa các cơ hội nghề nghiệp. Nó thực chất là sự cân bằng này mà đi kèm bao gồm trong một mức độ ngâm trong quản lý chuẩn bị cho mỗi học sinh cho các kết nối giữa các Quyền và các lĩnh vực kinh doanh.

Bên cạnh đó, mức độ có một giảng viên phân biệt được đặc trưng bởi một sự bổ sung của một cái nhìn sâu hơn và cổ điển hơn về pháp luật và một tầm nhìn sáng tạo hơn và táo bạo với một cách tiếp cận toàn cầu.

Trong suốt khóa học, sinh viên cũng được tiếp cận với một đạo luật thiết thực hơn được thực hiện trong những kinh nghiệm nghề trong bối cảnh thực tế, hội thảo về các vấn đề đang nổi lên trong khu vực và đặt cược vào các kỹ năng quan trọng đãi đối với một luật chuyên nghiệp: kỹ năng giao tiếp, đàm phán và lập luận và tiếng Anh pháp lý.

NGHỀ NGHIỆP

  • Tư vấn pháp lý
  • pháp luật
  • ngoại giao
  • Công chứng viên
  • quan tòa
  • Tư vấn pháp lý
Chương trình được giảng dạy bằng:
Portuguese (Portugal)

Xem 14 các khóa học tại Universidade Europeia »

Khóa học này là ở trường
Duration
8 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày