Bằng về kỹ thuật máy tính và viễn thông

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng về kỹ thuật máy tính và viễn thông

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL)

Bằng các Cử nhân Tin học và Kỹ thuật Viễn thông nhằm mục đích để cho phép, huấn luyện phù hợp, kỹ thuật viên được đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Viễn thông nhưng nơi đào tạo liên kết nối một phần kỹ thuật và thực tế mạnh mẽ, bao gồm cả đào tạo kỹ thuật viên có trình độ trong lĩnh vực tin học và viễn thông, nhằm sắp xếp khu vực này đó là quan trọng trong việc hiện đại hóa địa phương, khu vực và quốc gia.

Các văn bằng Eng và Viễn thông có các kỹ năng sau: - Có khả năng truyền đạt thông tin, ý tưởng, vấn đề và giải pháp cho các đối tượng khác nhau.

 • Tự chủ trong việc học cho phép phát triển tiếp theo của công nghệ với một mức độ tự trị cao và phát triển các kỹ năng mới.

 • Có khả năng để chẩn đoán các vấn đề và đề xuất giải pháp hỗ trợ bằng cách lựa chọn và giải thích các thông tin có liên quan.

 • Khả năng tích hợp và làm việc với nhau, thể hiện trách nhiệm, chủ động và khoan dung.

 • Có khả năng hành động theo các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội.

 • Đối mặt với một vấn đề đổi mới và cố gắng giải pháp mới trong ánh sáng của những kỹ năng đã có được, vì thế đưa ra một giải pháp tốt hơn.

 • Thiết kế và thực hiện hệ thống máy tính.

 • Tích hợp phần cứng và phần mềm giải pháp.

 • Thiết kế và thực hiện các hệ thống viễn thông.

 • Lắp đặt hạ tầng viễn thông.

 • Bảo trì và Hệ thống thông tin quản lý.

Các sinh viên tốt nghiệp trong máy tính và Viễn thông Kỹ thuật cần được chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau mà sử dụng hệ thống, bao gồm cả CNTT: - Các ngân hàng và công ty bảo hiểm; - Dịch vụ và công nghiệp; - Phát triển các phần cứng và phần mềm cho các ứng dụng cụ thể; - Quản trị mạng trong các DNVVN, các doanh nghiệp lớn và các tổ chức công cộng; - Nhà cung cấp thiết bị máy tính; - Dịch vụ đa phương tiện công ty; - Nhà phát triển phần mềm và hệ thống phân tích; - Database Administrator; - Kỹ sư máy tính; - Kỹ sư Viễn thông.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Portuguese (Portugal)
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Price
Giá
1,500 EUR
Locations
Bồ Đào Nha - Lamego, Viseu District
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2019
Bồ Đào Nha - Lamego, Viseu District
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ