Chương trình giảng dạy Matrix:

Nó là một nhánh của kỹ thuật để quản lý nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính và vật chất để tăng năng suất của một công ty.

Kỹ sư sản xuất là người chịu trách nhiệm chuyên nghiệp để thiết kế và phát triển các ngành sản xuất công nghiệp tăng hiệu quả và giảm chi phí.

Đại học Ibirapuera, các chuyên nghiệp sẽ được đào tạo đầy đủ, như các khóa học phát triển năng lực quản lý tài nguyên và các doanh nhân tinh thần cho sinh viên.

Bạn có thể làm việc trong phát triển tổ chức của doanh nghiệp và công nghiệp, kinh tế kinh doanh, quản lý của cuộc sống tài chính, sử dụng các nguồn lực, chi phí, quản lý nhân lực, lập kế hoạch và kiểm soát trong quá trình sản xuất, lựa chọn và đầu ra của sản phẩm, sản xuất nông nghiệp và chế biến.

Tại sao du học tại UNIB?

An ninh chuyên nghiệp

Khóa học khuyến khích sự sáng tạo. Các UNIB cung cấp giáo dục nói chung và nhân văn mà cho sinh viên với một sự hiểu biết tốt hơn về thế giới hiện đại và sự biến đổi của nó.

Các phòng thí nghiệm

Việc thành lập đặt tại xử lý của bạn một bộ hạ tầng để phát triển các công trình kết hợp lý thuyết và thực hành.

Thực hành chuyên nghiệp

Bạn tham gia vào các hoạt động khác nhau mà bạn tiếp xúc với thực tế của thị trường lao động.

Body Giảng viên có trình độ

Đại học Ibirapuera có một giảng viên kinh nghiệm chuyên môn và học thuật vững chắc trong lĩnh vực của mình

Thời gian: 10 học kỳ

Campus: Chácara Flora

Thời gian: Đêm

Dự án giáo dục: Giảng dạy sáng tạo, đảm bảo chuẩn bị chuyên nghiệp.

Semipresencialidade: Công nghệ trong việc phục vụ giáo dục.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Portuguese (Brazil)

Xem 1 các khóa học tại Universidade Ibirapuera (UNIB) »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 3 2020
Duration
10 học kỳ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 3 2020