Bằng các Cử nhân Quản lý và Công nghệ thông tin, nhằm mục đích đào tạo các chuyên có thẩm quyền trong các lĩnh vực khác nhau và cơ hội nghề nghiệp với việc làm.

Được cấp phép trong quản lý và Công nghệ thông tin có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội, đặc biệt trong việc cung cấp kế toán, thuế, kiểm toán và phân tích kinh tế và tài chính.

Vào cuối khóa học sinh viên sẽ được đào tạo và đủ điều kiện để xây dựng các giải pháp chuyên nghiệp phù hợp để tổ chức giải quyết vấn đề và xã hội, với việc sử dụng các công nghệ mới và các hệ thống thông tin, dựa trên những kiến ​​thức thu được thông qua âm thanh đào tạo trong khoa học máy tính.

Họ phải được kích hoạt để thực hiện một loạt các chức năng ở cấp độ của CNTT, cụ thể, hệ thống phân tích, đánh giá, lập kế hoạch và quản lý thông tin là tốt, kết hợp thành phần lập trình mạnh mẽ cho các ứng dụng phát triển và lập trình.

Ngoài những kỹ năng, sinh viên hoàn thành khóa học trong quản lý và thông tin cá nhân thì ngoài các cường quốc khác, có khả năng: - Phân tích, phát triển và triển khai các hệ thống thông tin để hỗ trợ việc quản lý công ty; - Xây dựng, thực hiện và củng cố các dự án trong các tổ chức; - Phát triển, phân tích và thực hiện hệ thống kiểm soát thông tin quản lý; - Thành lập ngân sách của tất cả các hoạt động và chức năng của tổ chức; - Thực hiện, theo dõi và đánh giá chu trình quản lý; - Tổ chức các kế hoạch phân bổ công việc, giám sát chất lượng thực hiện và chấp hành thời hạn trong việc lập quy hoạch; - Chuẩn bị báo cáo giám sát, và kiểm soát ngân sách; - Đọc và chuẩn bị báo cáo tài chính; - Quy hoạch, quản lý và thực hiện dự án phát triển phần mềm; - Phân tích, thiết kế và thực hiện hệ thống thông tin cho các khu vực khác nhau sử dụng các phương pháp hiện đại; - Sử dụng ngôn ngữ lập trình, hoặc có cấu trúc hoặc hướng đối tượng.

  • Đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ CASE để tăng lợi nhuận của các nhà phân tích và thiết kế hệ thống; - Thiết kế, thực hiện và quản lý cơ sở dữ liệu của công ty; - Thực hiện các dịch vụ tư vấn và tư vấn quản lý kinh doanh, kế toán và thuế.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Portuguese (Portugal)

Xem 4 các khóa học tại Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
1,500 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019