Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Universidad del Este was born in a new national, regional and world context, assuming the moment in history that it has to travel with responsibility and the firm commitment to interpret, particip ... Đọc thêm

The Universidad del Este was born in a new national, regional and world context, assuming the moment in history that it has to travel with responsibility and the firm commitment to interpret, participate and contribute to this context. The quality in our University is sustained in the permanent search for the level of excellence, preserving the institutional identity, the relevance of the processes and the continuous internal and external evaluation, based on the necessary understanding of the environment where it is inserted. A scientific and research environment, a space for educational services and continuous training. Our University is committed to the quality of teaching, excellence in research, and support for merit, ability, and equality. Facilitating and promoting access to high quality informational materials for reading, consultation and study and the permanent orientation, guidance and constant support of specialist tutors focused on counseling. We aspire to form upright, capable and critical citizens, with a broad and multidisciplinary vision and who assume the responsibility of contributing to a more just and supportive world. I am pleased to welcome you to this vehicle of information and communication in which you will be able to initiate a knowledge and a relationship that we wish fruitful and intense. Đọc ít hơn
La Plata
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.