Bằng cử nhân khoa học ứng dụng (BAS) trong quản lý kinh doanh ứng dụng

Chung

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Whatcom Community College is a regionally and nationally accredited college with an accomplished faculty and staff who serve nearly 11,000 students annually. On its 72-acre campus in Bellingham, Wash. ... Đọc thêm

Whatcom Community College is a regionally and nationally accredited college with an accomplished faculty and staff who serve nearly 11,000 students annually. On its 72-acre campus in Bellingham, Wash., and through online courses, Whatcom offers transfer degrees, professional-technical training programs, as well as basic education, job skills, and Community & Continuing Education classes. Đọc ít hơn