Bằng cử nhân về Truyền thông và Nghệ thuật Truyền thông

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Pharos University in Alexandria is committed to its role in the development of society by providing a stable and stimulating environment for education and scientific research. The University offers a ... Đọc thêm

Pharos University in Alexandria is committed to its role in the development of society by providing a stable and stimulating environment for education and scientific research. The University offers a distinguished educational service by providing fair opportunities for all students to enable them to achieve sustainable development in all walks of life and optimizing partnership with the national, regional and international communities within a flexible system that allows continuous development and preservation of community values and ethics while keeping pace with scientific and technological development. Đọc ít hơn
Canal Mahmoudiah Street
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.