Bằng cử nhân về diễn xuất

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Anton Bruckner Private University is an open, innovative centre for the arts, where the performers and teachers of tomorrow receive an individualized education in music, drama, and dance. As one o ... Đọc thêm

The Anton Bruckner Private University is an open, innovative centre for the arts, where the performers and teachers of tomorrow receive an individualized education in music, drama, and dance. As one of the seven Austrian universities for music and drama, and one of the four universities in Linz, the UNESCO City of Media Arts, the Bruckner University sees its role both as a training ground for performing, teaching, and academic research, and as an important agent in the development and communication of the arts. The cultural landscape of Upper Austria sets an example in music education all over Europe. The Upper Austrian Provincial Government gives particular support to artistic education, which is why – compared with similar institutions – tuition fees here are extremely moderate. Culture characterises Upper Austria - a discussion process about our cultural model has developed a framework for future targets in cultural policy. We have taken the opportunity to be involved in this debate. Đọc ít hơn
Linz
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.