Bằng kế toán công

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We are a University committed to transmitting approaches aimed at business and human development areas that provide highly successful strategies. We have the firm conviction that the function of prepa ... Đọc thêm

We are a University committed to transmitting approaches aimed at business and human development areas that provide highly successful strategies. We have the firm conviction that the function of preparation is to make the individual a person of knowledge and values ​​that collaborate with our society on a positive level of experience. We propose learning as a tool that requires commitment resulting in great achievements and satisfactions, we emphasize the selection of our professionals who, upon entering, already have an enriching profile in the area, which allows them to contribute experience to their classmates and classroom professors. , because knowledge is applied with enthusiasm, truthfulness, honesty and updating. Our University allows development and growth of our graduates and our teaching staff, as well as comfortable facilities where use is a priority. Đọc ít hơn
México
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.