Trong khoảng

Kinh doanh quốc tế BA (Hons)

Chương trình này dẫn đến 9 miễn trừ giấy (F1-F9) đối với ACCA và miễn trừ cho Chứng chỉ nâng cao về Kế toán quản trị trừ Hoạt động

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Success Point College »

Cập nhật lần cuối June 26, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày