BACHELOR TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Institut Avrio de Genève is a Business, Management, Information Technology, and Languages Institution dedicated to preparing students for careers of global entrepreneurship, in a manner that is unique ... Đọc thêm

Institut Avrio de Genève is a Business, Management, Information Technology, and Languages Institution dedicated to preparing students for careers of global entrepreneurship, in a manner that is unique. We offer programs that will educate the leaders of our future for the required skills and confidence, employing them in international experiences and connecting them with the best entrepreneurial affairs in Switzerland and other partnering countries. Đọc ít hơn
Geneva
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.