BACHELOR of BIOTECHNSHY

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our University is located in the province of Santiago del Estero, Capital , which is the oldest city in the country, since it was founded in 1553, which is located in the northwest of the Argentine Re ... Đọc thêm

Our University is located in the province of Santiago del Estero, Capital , which is the oldest city in the country, since it was founded in 1553, which is located in the northwest of the Argentine Republic. The UNSE, created in 1973, always sought to satisfy the demands of the community that gave rise to it. Thus, the careers that were emphasized are those that aim to solve the problems of the local social environment, oriented towards technology and social and health problems. Đọc ít hơn
Santiago del Estero
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.