BBA trong quản lý chuỗi cung ứng và Logistics

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Georgia Highlands College, a state college of the University System of Georgia under the governance of the Board of Regents, was founded in 1970 to provide educational opportunities for the physical, ... Đọc thêm

Georgia Highlands College, a state college of the University System of Georgia under the governance of the Board of Regents, was founded in 1970 to provide educational opportunities for the physical, intellectual, and cultural development of a diverse population in seven northwest Georgia counties. With the advent of distance learning technologies, specialty programs, five thriving campus locations, and collaborative arrangements, the College has expanded its scope of influence beyond the institution’s original geographical area. The philosophy of Georgia Highlands College has expressed in the beliefs that education is essential to the intellectual, physical, economic, social, emotional, cultural, and environmental well-being of individuals and society and that education should be geographically and physically accessible and affordable. In support of this philosophy, the College maintains a teaching/learning environment that promotes inclusiveness and provides educational opportunities, programs, and services of excellence in response to documented needs. Đọc ít hơn
Rome
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.