Các Chương trình BBA ở Afghanistan

So sánh Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Afghanistan 2018/2019

Thạc sĩ

Theo học Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) đồng nghĩa với việc theo học toàn thời gian về thương mại và kinh doanh. Hầu hết các trường đại học yêu cầu sinh viên phải theo học dưới hình thức toàn thời gian để đủ điều kiện lấy bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Afghanistan chính thức Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan, là một nhà nước có chủ quyền đất liền tạo thành một phần của Nam Á, Trung Á và một số phạm vi Tây Á.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Afghanistan 2018/2019

Đọc nhiều hơn

cử nhân quản trị kinh doanh

American University of Afghanistan
Tại trường Toàn thời gian January 2019 Afghanistan Kabul

Bộ kinh doanh cung cấp cho sinh viên lý thuyết và khái niệm liên quan đến quốc tế, hoạt động kinh doanh đẳng cấp thế giới.Bộ phận tìm kiếm cho sinh viên tốt nghiệp những người sẽ có [+]

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

&nbsp

Bộ kinh doanh cung cấp cho sinh viên lý thuyết và khái niệm liên quan đến quốc tế, hoạt động kinh doanh đẳng cấp thế giới. Bộ phận tìm kiếm tốt nghiệp sinh viên sẽ được cạnh tranh trong doanh nghiệp trong nước và quốc tế, và những người thành công có thể tiếp tục học ở cấp sau đại học.

Các mục tiêu, chương trình và phương pháp giảng dạy của các bộ phận được thiết kế để cung cấp cho sinh viên

&nbsp

1) một nền tảng vững chắc trong khu vực thích hợp của kiến ​​thức ở cấp độ kinh nghiệm quốc tế; ... [-]