Các Chương trình BBA ở Bangladesh

So sánh Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Bangladesh 2018/2019

Thạc sĩ

Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) được trao sau khi sinh viên hoàn thành kì học bốn năm toàn thời gian tại một trường đại học. Trọng tâm của các chương trình này là những nội dung có liên quan tới thương mại và kinh doanh.

Bangladesh là một trong những quốc gia có hệ thống cũ nhưng chất lượng giáo dục cao hơn. Cả nước có 50 cơ sở giáo dục đại học công lập và hơn 100 tổ chức tư nhân. Điều này không chỉ cho phép giáo dục đại học để có thể truy cập mà còn làm tăng mức độ chất lượng.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Bangladesh 2018/2019

Đọc nhiều hơn

Cử nhân quản trị kinh doanh

Canadian University of Bangladesh
Tại trường Toàn thời gian 4 năm September 2019 Bangladesh Dhaka

Ở bậc đại học, các trường cung cấp Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA), một chương trình bốn năm mà chuẩn bị học sinh để nổi trội trong môi trường kinh doanh đầy thách thức hoặc trong các nghiên cứu học tập cao hơn. [+]

Trường Kinh doanh nhằm mục đích để sản xuất sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao, những người sẽ có thể tự đặt mình vào vị trí đứng đầu trong các công ty địa phương và toàn cầu. Nhà trường cung cấp cả hai chương trình sau đại học đại học và sau.

Ở bậc đại học, việc cung cấp học Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA), Một chương trình bốn năm mà chuẩn bị học sinh để nổi trội trong môi trường kinh doanh đầy thách thức hoặc trong các nghiên cứu học tập cao hơn. Trường Kinh doanh kết hợp thực hành tốt nhất từ ​​các học viện và ngành công nghiệp và tìm cách truyền đạt thông lệ kinh doanh hiện đại cho sinh viên tốt nghiệp của mình. ... [-]